Godadgang Logo

Farum Arena - Testcenter Covid 19

Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19

I Furesø Kommune er der bl.a. indrettet et Covid 19 testcenter (hurtig test) i Farum Arena. Testcenteret er pr. 21.3.2021 flyttet til foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Der er 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena, der er niveaufri adgang frem til indgangen med hældninger i terræn på ca 3-5%. Der er lagt en rampe over dørtrinnet ind i bygningen og derefter er der gode adgangsforhold i kø-lederne frem til de 6 testbåse og derfra videre til udgangen, som er en dør med trykknapbaseret dørautomatik. Man kommer ud på torvet, ligesom da man skulle ind, og afstanden tilbage til en evt. bil er den samme. Blinde og svagsynede og gående, der ikke kan vente stående, vil skulle have hjælp af personalet til at komme frem til testbåsene. Læs mere om indretningen og se billederne af hele adgangsvejen.

Oversigt over Farum Arena

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStavnsholtvej 41, 3520 Farum

Hjemmesidewww.furesoe.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96