Godadgang Logo

Farum Arena - Testcenter Covid 19

Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19

I Furesø Kommune er der indrettet et Covid 19 testcenter i Farum Arena (PCR). Du skal bestille tid på coronaprover.dk. Testcenteret ligger i foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Er man dårligt gående eller kørestolsbruger er det bedst at benytte parkeringsarealet foran Farum Arena og ikke det ekstra parkeringsareal ved boldbanerne. Der er 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena. Fra parkeringsarealet er der niveaufri adgang frem til indgangen med hældninger i terræn på ca 3-5%. Man skal ind gennem hovedindgangen til Farum Arena (ikke sidedøren som man skulle i sommer) og derefter er der gode adgangsforhold i kø-lederne frem til testbåsene og derfra videre til udgangen. Udgangen kan volde nogle problemer, da døren er tung, der er dørtrin og udenfor et mindre niveauspring. Det anbefales, at man beder personalet om hjælp til døren. Man kommer ud på torvet, ligesom da man skulle ind, og afstanden tilbage til en evt. bil er den samme. Blinde og svagsynede og gående, der ikke kan vente stående, vil skulle have hjælp af personalet til at komme frem til testbåsene. Læs mere om indretningen og se billederne af hele adgangsvejen.

Oversigt over Farum Arena

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStavnsholtvej 41, 3520 Farum

Hjemmesidewww.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#hvor-kan-jeg-blive-testet

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96