Godadgang Logo

Farum Arena - Testcenter Covid 19

Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19

I Furesø Kommune er der bl.a. indrettet et Covid 19 testcenter (hurtig test) i Farum Arena. Testcenteret er pr. 21.3.2021 flyttet til foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Testcenteret (hurtig test) er pr. 21.3.2021 flyttet til foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Der er 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena og der er niveau fri adgang frem til indgangen med hældninger i terræn på ca 3-5%. Der er en kort rampe over dørtrinnet ind i bygningen og derefter er der gode adgangsforhold i kølederne frem til de 8 testbåse og derfra videre til udgangen. Ved udgangen er der opsat trykknap til dørautomatikken, men den var ikke slået til, da God Adgang var på besøg. Bemærk at døren er tung at åbne og dørtrinnet er kun delvist udlignet. Belægningen foran døren består af chaussesten. Alternativt kan man bede om, at der bliver åbnet ind til hallen ved siden af, så man kan benytte hallens udgang, som er meget bedre og med dørautomatik. Blinde og svagsynede og gående, der ikke kan vente stående, vil skulle have hjælp af personalet til at komme frem til testbåsene. Læs mere om indretningen og se billederne af hele adgangsvejen.

Oversigt over Farum Arena

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStavnsholtvej 41, 3520 Farum

Hjemmesidehttps://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#hvor-kan-jeg-blive-testet

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96