Godadgang Logo

Farum Arena - Testcenter Covid 19

Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19

Oversigt over Farum Arena - Testcenter Covid 19

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Testcenteret ligger i foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Der er 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena og der er niveaufri adgang frem til indgangen med hældninger i terræn på ca 3-5%. Man skal ind gennem hovedindgangen og derfra er der gode adgangsforhold frem til testbåsene og derfra videre til udgangen. Udgangen kan volde nogle problemer, da døren er tung, der er dørtrin og udenfor et mindre niveauspring samt en belægning af brosten. Det anbefales, at man beder personalet om hjælp til døren. Man kommer ud på torvet, ligesom da man skulle ind, og afstanden tilbage til en evt. bil er den samme. Blinde og svagsynede og gående, der ikke kan vente stående i længere tid, vil skulle have hjælp af personalet til at komme frem til testbåsene.

Parkering ved Farum Arena (P2)

Antal handicap-parkeringspladser4 stk

Antal P-pladser ialt100 stk

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Afstand fra handicapparkering til indgang50 m

Afstand fra holdeplads til indgang50 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3 %

Indgang til Farum Arena - (Covid 19 Test)

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Kommentar: Der er tale om en dobbeltdør og begge dørblad kan åbnes med assistance hvis der er behov for det.

Indretning af foyeren

Kommentar: Man følger kø-lederen frem til de to medarbejdere, der tjekker de personer ind, der skal testes. Man skal medbringe sit sundhedskort. Derefter følger man kø-lederen frem til det bliver ens tur.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Testområdet

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Kommentar: Der er rejst 8 telte i foyeren, som adskiller de enkelte testrum. Der er god plads, da der kun er et lille bord som testeren benytter til sit udstyr.

Kommentar: Døren man skal igennem efter test på vej mod udgangen.

Kommentar: Der er opsat trykknap til dørautomatikken på døren ud til pladsen foran Farum Arena. Men det var ikke slået til, da God Adgang var på besøg. Bemærk også den delvise udligning af dørtrinnet og at belægningen foran døren består af chaussesten. Alternativt kan man bede om, at der bliver åbnet ind til hallen ved siden af, så man kan benytte hallens udgang ,som er meget bedre og med dørautomatik.

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Det henstilles til at man disponerer sit besøg, så man ikke skal benytte toiletfaciliteter.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 26-10-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96