Godadgang Logo

Farum Arena - Testcenter Covid 19

Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19
Farum Arena - Testcenter Covid 19

Oversigt over Farum Arena - Testcenter Covid 19

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Testcenteret ligger i foyeren i Farum Arena. Det sikrer gode adgangsforhold. Der er 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena og der er niveaufri adgang frem til indgangen med hældninger i terræn på ca 3-5%. Man skal ind gennem hovedindgangen og derfra er der gode adgangsforhold frem til testbåsene og derfra videre til udgangen. Udgangen kan volde nogle problemer, da døren er tung, der er dørtrin og udenfor et mindre niveauspring samt en belægning af brosten. Det anbefales, at man beder personalet om hjælp til døren. Man kommer ud på torvet, ligesom da man skulle ind, og afstanden tilbage til en evt. bil er den samme. Blinde og svagsynede og gående, der ikke kan vente stående i længere tid, vil skulle have hjælp af personalet til at komme frem til testbåsene.

Parkering ved Farum Arena (P2)

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Afstand fra holdeplads til indgang50 m

Toiletter

Kommentar: Det henstilles til at man disponerer sit besøg, så man ikke skal benytte toiletfaciliteter.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 26-10-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96