Godadgang Logo

Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Farum Svømmehal - Tilskuerpladser
Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Oversigt over Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Tilskuerpladserne befinder sig på en balkon på 1. sal i hele basinnets længde. Der er kun adgang via vindeltrappe inde i cafeen. Der tilbydes dog også tilskuerpladserne i stueplan inde i hallen til kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er god plads rundt om bassin og bænke langs væggen. Toiletfaciliteter findes i foyeren i stueplan.

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser5 stk

Antal P-pladser ialt100 stk

Kommentar: Der findes 2 handicapparkeringspladser helt fremme ved hovedindgangen, hvor kun biler med handicapparkeringskort kan køre ind og 3 handicapparkeringspladser ved parkeringsarealet ved Farum Park konferencecenter.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.8 m Yellow

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: Der er dispenseret for bredden af parkeringspladserne, da der er friplads til den ene side ved 4 af pladserne.

Afstand fra handicapparkering til indgang15 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Kommentar: Fra de to handicapparkeringspladser tæt på indgangen er der ikke hældninger undervejs. Parkerer man på den store parkeringsplads er der hældninger på ca. 7 procent frem til indgangen.

Indgang til bygning m.m.

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Passagebredde gennem indgangsdøre145 cm

Kommentar: Automatisk skydedør styret af fotocelle

Indretning forhal, billetsalg m.m.

Højde af billetautomat 130 cm Red

Betalingsterminal, betjeningshøjde130 cm

Kommentar: Billetsalg foregår via automat i forhallen. Automaten tager både kort og kontakter men sidder ganske højt oppe (130-170 cm over gulvet)

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen77 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Passagebredde på gange i bygningen160 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Yellow

Kommentar: Fritstående trappe til tilskuerbalkon placeret inde i cafeen. Der er kun adgang til balkonen via trappe. Der dispenseres for dette forhold, da der også tilbydes tilskuerpladser i hallen i stueplan. (langs bassinet)

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet77 cm

Toiletdør, træk og trykkraft3.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet200 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.100 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg66 cm

Toilethøjde46 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask85 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser95 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl87 cm

Højden på beholder til papirservietter90 cm

Kommentar: Der findes toiletfaciliteter i foyeren. Det tilgængelige toilet ligger sammen med de øvrige toiletter. Man skal gennem to døre ind til toilettet, men der er god plads. Døren ind til toilettet er en skydedør.

Indretning tilskuertribuner m.m.

Antal tilskuerpladser: Ingen tilskuerpladser med faste stole. Kørestolsbrugere og gangbesværede kan sidde i café eller ved siden af bassin i hallen

Kørestolsbruger kan sidde sammen med ledsagerJa

Passagebredde på gangbane rundt om baneanlæg200 cm

Kommentar: Der er god plads rundt om bassin og der er opsat bænke langs væggen som tilskuer kan anvende.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Hunde må ikke komme ind i selve hallen men kan være i informationen.

Afstand til offentlig transport300 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-01-2015 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96