Godadgang Logo

Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Farum Svømmehal - Tilskuerpladser
Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Oversigt over Farum Svømmehal - Tilskuerpladser

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Tilskuerpladserne befinder sig på en balkon på 1. sal i hele basinnets længde. Der er kun adgang via vindeltrappe inde i cafeen. Der tilbydes dog også tilskuerpladserne i stueplan inde i hallen til kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er god plads rundt om bassin og bænke langs væggen. Toiletfaciliteter findes i foyeren i stueplan.

Parkering og frem til indgang

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal300 cm

Adgangsvejen frem til indgangen er adskilt fra anden trafikJa

Højde på adskillelse10 cm

Indgang til bygning m.m.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Kommentar: Automatisk skydedør styret af fotocelle

Indretning forhal, billetsalg m.m.

Kommentar: Billetsalg foregår via automat i forhallen. Automaten tager både kort og kontakter men sidder ganske højt oppe (130-170 cm over gulvet)

Bygningsindretning generelt

Gange er friholdt for inventarJa

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade

Afskærmning af fritstående trapperFlytbar afskærmning

Placering af håndlister ved trapperBegge

Kommentar: Fritstående trappe til tilskuerbalkon placeret inde i cafeen. Der er kun adgang til balkonen via trappe. Der dispenseres for dette forhold, da der også tilbydes tilskuerpladser i hallen i stueplan. (langs bassinet)

Afstand mellem lyskilder3 m

Personlig ledsagelseJa

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Der findes toiletfaciliteter i foyeren. Det tilgængelige toilet ligger sammen med de øvrige toiletter. Man skal gennem to døre ind til toilettet, men der er god plads. Døren ind til toilettet er en skydedør.

Indretning tilskuertribuner m.m.

Antal tilskuerpladser: Ingen tilskuerpladser med faste stole. Kørestolsbrugere og gangbesværede kan sidde i café eller ved siden af bassin i hallen

Kommentar: Der er god plads rundt om bassin og der er opsat bænke langs væggen som tilskuer kan anvende.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Kommentar: Hunde må ikke komme ind i selve hallen men kan være i informationen.

Afstand til offentlig transport300 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-01-2015 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96