Godadgang Logo

Frederiksberg - Valgsteder

Frederiksberg - Valgsteder
Frederiksberg - Valgsteder
Frederiksberg - Valgsteder

Frederiksberg Kommune har fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger med offentlig adgang. Kommunen har i den forbindelse fået otte valgsteder tilgængelighedsregistreret. I de tilfælde hvor valgstederne ikke er tilgængelige for alle, har Frederiksberg Kommune iværksat supplerende foranstaltninger, der sikrer, at alle har mulighed for at afgive deres stemme. Disse supplerende foranstaltninger (ændring af parkeringsforhold, opstilling af udendørs valgtelte mv.) er i sagens natur forskellige, idet de er tilpasset forholdene på de enkelte valgsteder. Du kan læse mere om de enkelte steder på faktaarkene nedenfor.

Mærkede steder
Bülowsvej Hallen - Valgsted
Bülowsvej Hallen - ValgstedFrederiksberg Rådhus - Valgsted
Frederiksberg Rådhus - ValgstedLindevangsskolen - Valgsted
Lindevangsskolen - ValgstedSkolen på Duevej - Valgsted
Skolen på Duevej - ValgstedSkolen på Grundtvigsvej - Valgsted
Skolen på Grundtvigsvej - ValgstedSkolen på Nyelandsvej - Valglokale
Skolen på Nyelandsvej - ValglokaleSkolen ved Søerne - Valgsted
Skolen ved Søerne - ValgstedSøndermarksskolen - Valgsted
Søndermarksskolen - Valgsted


Kontaktinformationer
Adresse2000 Frederiksberg

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96