Godadgang Logo

Furesø Borgerservice - Værløse

Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse

 

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Furesø Borgerservice i Værløse ligger i Kulturhuset Galaksen sammen med Værløse Bibliotek. Ved hovedindgangen til Galaksen er der en skydedør efterfulgt at en karruseldør. Hvis man gerne vil undgå karruseldøren er der til venstre en almindelig dør med trykknap og dørautomatik. Efter lobbyen går man ind i området med bibliotek og borgerservice. Dørene står åbne i det tidsrum hvor borgerservice er åben. Man bestiller tid hjemmefra på Furesø Borgerservices hjemmeside. Når man ankommer trykker man sig ind på skærmen (touchskærm) ved indgangen, så medarbejderen kan se, at man er kommet. Skal du have lavet pas, er det muligt at blive fotograferet og skrive under ved fotostanderen inde i borgerservice, som kan køre op og ned, og hvor personalet kan assistere. De tilgængelige toiletfaciliteter ligger i forhallen på højre hånd lige efter indgangen til Galaksen.

Parkering og ankomst

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Der er etableret et større parkeringsareal i umiddelbar forbindelse med Galaksens hovedindgang. Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Hareskovhvilevej / Bymidten. Parkeringsarealet er asfalteret og tættest på hovedindgangen er der etableret 2 handicapparkeringspladser. Begge pladser er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene der er opstribet / afmærket på underlaget.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads4.5 m

Kommentar: Begge handicapparkeringspladser er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene, der er opstribet / afmærket på underlaget. Den opstribede / afmærkede plads er 3,5 m bred med opstribet gangareal på 1 m langs den ene side.

Adgang frem til hovedindgang/bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %6 %

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe12 %

Indgangen til Kulturhuset Galaksen

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Hovedindgangen er forsynet med sensorstyrede skydedøre (med en fri passagebredde på 170 cm) og karrusel mellem vindfang og forhal. Som alternativ til karrusellen er der på venstre side en dør (med en fri passagebredde på 95 cm) mellem vindfang og forhal. Der er trykknap og dørautomatik på den alternative dør.

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på sidedøren mellem vindfanget (ved siden af karussellen) og forhallen. De yderste skydedøre har en fri passagebredde på 170 cm.

Kommentar: Der er her tale om trykknappen til betjening af sidedøren (ved siden af karussellen) mellem vindfanget og forhallen.

Indretning af Borgerservice

Højde på kortlæser til sundhedskort100 cm

Kommentar: Betalingsterminalerne i borgerservice er placeret på skranker med hæve- / sænkefunktion.

Betjeningshøjde for træk af nummer120 cm

Betjeningshøjde for træk af nummer100 cm

Niveaufri adgang til nummerstanderJa

Kommentar: Man bestiller tid hjemmefra på Furesø Borgerservices hjemmeside. Når man ankommer trykker man sig ind på skærmen ved indgangen, så medarbejderen kan se at man er kommet.

Skrankehøjde80 cm

Kommentar: Skrankerne, hvor medarbejderen står, kan hæves og sænkes. Skal du have lavet pas, er det muligt at blive fotograferet og skrive under ved fotostanderen inde i borgerservice, som kan køre op og ned og hvor personalet kan assistere.

Kommentar: De selvbetjeningsarbejdspladser der findes i borgerservice er beregnet til stående. Der findes dog selvbetjeningsarbejdspladser til siddende i biblioteket (se særskilt registrering).

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Toiletter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask79 cm

Højden på sæbedispenser90 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter85 cm

Højden på knappen på håndtørrer85 cm

Kommentar: Der er her tale om handicaptoilettet i forhallen på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen til Galaksen.

Indeklima

Tilladt at medbringe servicehundJa

Information og formidling

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96