Godadgang Logo

Furesø Museer - Mosegården

Furesø Museer - Mosegården
Furesø Museer - Mosegården

Oversigt over Furesø Museer - Mosegården

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Oplysningerne om adgangsforholdene nedenfor gælder for Mosegårdens permanente udstilling i den højre længe (set forfra). Der er udstilling i stueplan og på 1. sal. Der er et trin ved indgangen på 16 cm og kun adgang til 1. salen via trapper.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Alternativ adgangsvej findesNej

Kommentar: Fast grus på parkeringsarealet og toppede brosten frem til indgangen

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal300 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenNej Red

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: 16 cm niveauspring

Vandret flade foran dørNej Red

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2.5 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)2.5 cm

Kommentar: Der er dispenseret for hul i rist, da disse er udformet således at hundeklør og stokke ikke hænger fast.

Passagebredde gennem indgangsdøre88 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør3 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Kommentar: Der er fri entre.

Adgang på udearealer efter hovedindgang

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Belægning mellem hovedbygning og bygning med handicaptoilet - særudstilling.

Passagebredde på gangarealer150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen80 cm

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Ja Red

Rampens hældning10 % Red

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Trappe til 1. sal

Markering af trinIngen markering

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Handicaptoilet i særudstilling, se særskilt registrering

Kommentar: Målt toilet i særskilt bygning.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport75 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Alternativ til guidede omvisninger fx. audioguidesOmvisninger

Tegnsprogstolkning ved omvisningerNej

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-12-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96