Godadgang Logo

Furesø Museer - Mosegården

Furesø Museer - Mosegården
Furesø Museer - Mosegården

Oversigt over Furesø Museer - Mosegården

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Oplysningerne om adgangsforholdene nedenfor gælder for Mosegårdens permanente udstilling i den højre længe (set forfra). Der er udstilling i stueplan og på 1. sal. Der er et trin ved indgangen på 16 cm og kun adgang til 1. salen via trapper.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Alternativ adgangsvej findesNej

Kommentar: Fast grus på parkeringsarealet og toppede brosten frem til indgangen

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: 16 cm niveauspring

Træk- og trykkraft indgangsdør3 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Kommentar: Der er fri entre.

Adgang på udearealer efter hovedindgang

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Belægning mellem hovedbygning og bygning med handicaptoilet - særudstilling.

Gangarealer er niveaufriJa

Bygningsindretning generelt

Hældninger på mere end 5% (1:20)Ja Red

Rampens hældning10 % Red

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Handicaptoilet i særudstilling, se særskilt registrering

Kommentar: Målt toilet i særskilt bygning.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport75 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-12-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96