Godadgang Logo

Furesø Museer - Mosegården - Den gl. Smedie, Kajs Avis, Gadekærshuset

Furesø Museer - Mosegården - Den gl. Smedie, Kajs Avis, Gadekærshuset
Furesø Museer - Mosegården - Den gl. Smedie, Kajs Avis, Gadekærshuset

Oversigt over Furesø Museer - Mosegården - Den gl. Smedie, Kajs Avis, Gadekærshuset

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

De tre mindre udstillingsbygninger er placeret på udeareal bag Mosegården.

Adgang frem til indgang

Belægning frem til indgang er jævn og intaktNej Red

Belægningstype frem til indgangBlød jord Red

Alternativ adgangsvej findesNej

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang90 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-11-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96