Godadgang Logo

Furesø Museer - Mosegården - Særudstilling

Furesø Museer - Mosegården - Særudstilling

Oversigt over Furesø Museer - Mosegården - Særudstilling

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Mosegården er en 3-længet gård. Særudstillingen er i den ene længe. Oplysningerne om adgangsforholdene nedenfor gælder denne del af museet.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Kommentar: Belægningen på parkeringsarealet er fast grus.

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Alternativ adgangsvej findesJa

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %4.3 %

Kommentar: Adgang frem til særudstillingen i længen til venstre er via rampe.

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Rampe suppleret med 3 trins trappe, der er opsat håndlister i begge sider af rampen, dog er der kun håndlister i en side på trappen.

Placering af håndlisterBegge sider

Højden af trin 15 cm

Højde dørtrin2.5 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang150 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre80 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør2 kg

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Bygningsindretning generelt

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet90 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet170 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg74 cm

Toilethøjde43 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er i niveau med toilet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenSvært at betjene Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask82 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser110 cm

Indvendig lås er letbetjentDelvis letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl87 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport75 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Alternativ til guidede omvisninger fx. audioguidesOmvisninger

Tegnsprogstolkning ved omvisningerNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-11-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96