Godadgang Logo

Gellerupbadet

Gellerupbadet

Oversigt over Gellerupbadet

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Alle faciliteter ligger efter trapper.

Parkering og frem til indgang

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgang til bygning

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Indretning forhal, reception, billetsalg m.m.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Bygningsindretning generelt

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Afstand mellem lyskilder3 m

Personlig ledsagelseJa

Omklædningsfaciliteter

Blændfrit spejl man kan komme tæt påJa

Lukket omklædningskabineNej

Til åbning af skab anvendesLøsning, der ikke kræver syn

Garderobeskab plads til kropsbårne hjælpemidlerJa

Følbart nummer på nøgleskiltJa

Følbart nummer på garderobeskabJa

Toiletter og badefaciliteter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Type bruserFastmonteret på væg

Indretning sports- og træningsfaciliteter

Håndlister i våde rum Nej

Afspærring ved bassin langs gangarealerNej

Håndlister ved trappe ned i bassinHåndlister i begge sider

Gribekant eller håndlister i bassinIngen gribekanter i bassin

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-09-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96