Godadgang Logo

Gellerupbadet

Gellerupbadet

Oversigt over Gellerupbadet

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Alle faciliteter ligger efter trapper.

Indretning forhal, reception, billetsalg m.m.

Teleslynge ved skrankeNej

Bygningsindretning generelt

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Omklædningsfaciliteter

Lukket omklædningskabineNej

Garderobeskab plads til kropsbårne hjælpemidlerJa

Toiletter og badefaciliteter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Type bruserFastmonteret på væg

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-09-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96