Godadgang Logo

Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen

Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen
Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen

Oversigt over Gentofte Sø - Gåtur rundt om søen

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Turen rundt om Gentofte Sø kan starte flere steder. Hvis man vil undgå hældninger, kan man starte turen ved Fiskebakken (ingen hældning) eller Søslippen/Violvej (ingen hældning). Vil man undgå trapper, kan man starte turen ved Søbredden 1 (kort strækning med hældning på 7%), Brogårdsvej/Ermelundevej (kort trækning med hældning på 10% og ellers 5%), Mitchellsstræde (hældning 6-7%) og Kirkebakken (5%). Der er en handicapparkeringsplads ved Fiskebakken og Søbredden 1. Ellers kan man parkere på offentlig vej i området. Turen rundt er niveaufri hele vejen med flotte og velholdte overgange fra sti til broer undervejs. Der er bænke for hver ca. 200 meter og 4 steder finder man også borde og bænke faciliteter. Der er indrettet et nyt stort toilet (2020) i den gamle toiletbygning, som tidligere kun rummede små herre- og dametoiletter. Se separat registrering af handicaptoilettet. En rigtig dejlig tur hvor man kan komme helt tæt på naturen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Kommentar: Der er en handicapparkeringsplads på Fiskebakken lige foran toiletbygningen og én på Søbredden 1, som ligger på den anden side af søen. Hvis man starter ved Fiskebakken undgår man hældninger på hele turen rundt om Gentofte sø. Starter man ved Søbredden 1 er der hældninger på 3-7% frem til stien rundt om søen.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Kommentar: Der er plads rundt om bilen.

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet10 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m10 m

Beskrivelse af rute

Stien er uden væsentligt tværfald (mindre end 1:20) på størstedelen af rutenJa

Kommentar: Alle stierne ned til søen har fast belægning i form af asfalt eller lignende. Stien rundt om søen består af fast grus, som er meget velholdt også i vådt vejr. På mosesiden findes en lang træbro, som kan være glat i vådt vejr. Der er håndlister i begge sider.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Passagebredde på gangarealer150 cm

Kommentar: Der er en god bredde på stien rundt om søen i varierende bredde fra 1,5 til 4 meter.

Kommentar: Stien rundt om Gentofte Sø er ikke oplyst.

Gangarealer er niveaufriJa

Håndlister langs ramperJa

Kommentar: Gangbroen (flydebro), der er en del af stien på mosesiden, er 2,1 m bred, har en opkant på 8 cm i hele broens længde, så man ikke risikerer at køre/gå ud over kanten og håndlister i begge sider i en højde på 105 cm.

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Stien benyttes af mange hundeluftere.

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Hvilepladser langs stien

Afstand mellem hvilepladser 200 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er bænke langs hele ruten for hver ca 200 m. Højden på bænkene varierer fra 45-50 cm. Cirka halvdelen af bænkene er med armlæn.

Borde og bænke områder

God sti frem til borde/bænkeJa

Niveaufri adgang til borde og bænkeJa

Underlag er fast og jævntJa

Plads til en kørestol ved bordetJa

Frihøjde under bord70 cm

Bænkens sæde-/siddehøjde50 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Kommentar: Der er borde og bænke 4 steder fordelt langs ruten hele vejen rundt om søen.

Der findes toilet på udearealJa

Direkte adgang fra udearealet til handicaptoiletJa

Kommentar: Der er et nyt (2020) stort/handicap toilet ved Fiskebakken. Se separat registrering.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-11-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96