Godadgang Logo

Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal

Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal
Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal

Oversigt over Gentofte Sportspark - Jägers Skatepark og hal

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Skaterhallen og skaterparken er meget fint anlagt og er et dejligt udflugtsmål. Tilgængeligheden er rigtig god samtidig med at anlægget primært er anlagt til skatere, løbehjul mfl. Man kan som ledsager, venner eller familie sagtens være med, når der skal skates. Der er to handicapparkeringspladser helt fremme ved indgangen til området, og der er et tilgængeligt toilet ved hallen. Der er borde og bænke på opholdsområderne, hvorfra man kan se på de halsbrækkende udfoldelser fra skaterne.

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt2 stk

Kommentar: Der er to handicapparkeringspladser helt fremme ved indgangen til området og Skaterhallen.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads4.2 m

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangAsfalt

Kommentar: Der er rigtig god plads frem til området - dog 140 cm mellem stelerne der forhindrer kørsel med større køretøjer.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til Skaterhallen

Fri gangbredde ved indgang300 cm

Kommentar: Den ene af dørene står som regel åben i åbningstiden. Derudover kan porten i den ene langside åbnes, så der bliver al den plads, man skal bruge.

Træk- og trykkraft indgangsdør1 kg

Kommentar: Døren åbnes manuelt og er forbavsende let at åbne.

Indretning af Skaterhallen

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af Skaterparken

Belægning på gangbane omkring baneanlægBetongulv

Indretning af Skaterparken

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 10 %

Kommentar: Der er naturligvis hældninger på skaterbanen og ingen håndlister ved trapperne, da området bruges til at skate på. Der er dog en enkel rampe, som man vil skulle nedad, når man færdes på hjul som kørestolsbruger eller med rollator, scooter o.l., når man skal ned på banernes nederste niveauer. Denne rampe er smal (75 cm) og stejl (10 procent).

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænNej

Siddehøjde på hvilepladser 48 cm

Kommentar: Borde og bænke sættene på udearealerne er af typen, hvor det er let at komme ind på bænken uden af skulle løfte benene, men til gengæld er der bænke hele vejen rundt om bordet, så det er svært at komme hen til bordet som kørestolsbruger. Inde i hallen står der en anden type, hvor det er lidt lettere at være en del af kredsen om bordet.

Toilet ved hallen

Toiletdør, træk og trykkraft8 kg Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask85 cm

Højden på sæbedispenser94 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

Højden på knappen på håndtørrer110 cm

Kommentar: Der er indgang til toilettet fra udearealet. Døren har dørpumpe og er ganske tung at åbne og terrænet hælder lidt foran døren.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-05-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96