Godadgang Logo

Give Museum

Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum

Oversigt over Give Museum

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Give Museum er indrettet i en firelænget bygning med et gårdhavemiljø i midten. Den permanente del af udstillingen er opdelt i Hedebondens gård, Handel og håndværk og Den gamle skolestue. Der er udgang til gårdhaven to steder (ved den Gamle skolestue og fra Handel og håndværk) og adgangsvejen over gårdhaven foregår via velanlagte fliser. Belægningen på den resterende del af gårdhaven består af løst grus. Museet arrangerer indimellem særlige arrangementer. Det anbefales, at man ved sådanne lejligheder kontakter museet med henblik på at få afstemt eventuelle specielle behov.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt50 stk

Kommentar: Give Museum råder over et større parkeringsareal anlagt på grus / græs. En del af parkeringsarealet grænser op til gangareal med fast belægning i form af fliser.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenPerlegrus

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang45 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Kommentar: Den vandrette repos foran hovedindgangen er 200 cm x 200 cm.

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)1.5 cm

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)5 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre90 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør2.5 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Forhal og billetsalg

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke220 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

Betalingsterminal, betjeningshøjde110 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i ca. 85 cm højde.

Indretning af museet

Passagebredde gennem døre i bygningen77 cm

Højden af dørtrin i bygningen12 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er ingen dørtrin i selve udstillingen, men der optræder høje dørtrin ind til nogle af udstillingsrummene (de gamle stuer og skolestuen), der i det store hele kan overskues udefra.

Passagebredde på gange i bygningen100 cm

Passagebredde ramper160 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Der er en rampe til venstre for hovedindgangen i retning af Den Gamle Skolestue. Rampen har en hældning på ca. 2 procent.

Rampens hældning2 %

Kommentar: Der er opstillet stole undervejs i udstillingen.

Kommentar: I særudstillingen er der en trappe til 1. sal ('Dækket'), som kun anvendes til publikumsaktiviteter i forbindelse med juleudstillingen. Trappen er derfor ikke medtaget i denne registrering.

Afstand mellem lyskilder3 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Undertekster i informationsfilm og lign.Nej

Indretning fællesrum

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol47 cm

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord25 cm Red

Kommentar: Der er her tale om de løst opstillede borde og stole i museets forhal / fordragssal.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægNej Red

Kommentar: Der er her tale om museets forhal, som også benyttes til foredragssal og biograf.

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet77 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet130 cm Yellow

Længde af vendeareal på toilet130 cm Yellow

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Yellow

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg72 cm

Toilethøjde42 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask86 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser94 cm

Afstand til sæbedispenser40 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl125 cm

Højden på beholder til papirservietter117 cm

Afstand til beholder til papirservietter65 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Der er adgang til herre- og dametoiletterne fra museets forhal til venstre efter hovedindgangen. Bemærk at der er tale om et mindre handicaptoilet.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport1200 m

Gratis adgang for ledsagerNej

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96