Godadgang Logo

Give Museum

Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum

Oversigt over Give Museum

Informationer til
Red Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Give Museum er indrettet i en firelænget bygning med et gårdhavemiljø i midten. Den permanente del af udstillingen er opdelt i Hedebondens gård, Handel og håndværk og Den gamle skolestue. Der er udgang til gårdhaven to steder (ved den Gamle skolestue og fra Handel og håndværk) og adgangsvejen over gårdhaven foregår via velanlagte fliser. Belægningen på den resterende del af gårdhaven består af løst grus. Museet arrangerer indimellem særlige arrangementer. Det anbefales, at man ved sådanne lejligheder kontakter museet med henblik på at få afstemt eventuelle specielle behov.

Forhal og billetsalg

Teleslynge ved skrankeNej

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i ca. 85 cm højde.

Indretning af museet

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Undertekster i informationsfilm og lign.Nej

Indretning fællesrum

Kommentar: Der er her tale om de løst opstillede borde og stole i museets forhal / fordragssal.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægNej Red

Kommentar: Der er her tale om museets forhal, som også benyttes til foredragssal og biograf.

Indretning af toiletfaciliteter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport1200 m

Gratis adgang for ledsagerNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96