Godadgang Logo

Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området

Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området
Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området
Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området
Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området
Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området
Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området

Oversigt over Golfhotel Vilcon - Ekstra toilet ved morgenmads området

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er et ekstra toilet i forbindelse med ankomstområdet, som er godt indrettet, dog er der et skab i rummet, som optager noget af manøvrearealet. Har man brug for et ekstra toilet (der er fri plads på begge sider af toilettet) kan skabet flyttes.

Toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 07-12-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96