Godadgang Logo

Greve Museum - Udstillingen

Greve Museum - Udstillingen
Greve Museum - Udstillingen
Greve Museum - Udstillingen

Oversigt over Greve Museum - Udstillingen

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Greve Museum's permanente udstilling findes i bygningen overfor hovedindgangen. Ved døren ind til udstillingen er der et trin på ca. 15 cm. Museet råder over en mobil ramper (1,5 meter), som kan lægges ud ved henvendelse til personalet i cafeen/museumsbutikken eller ved forudgående telefonisk henvendelse. Generelt er der i denne del af udstillingen skiftende belægninger, dørtrin i forskellige højde, ramper med forskellige hældning/længde og loftshøjden er flere steder reduceret. Man skal derfor være forberedt på at det kan være vanskeligt at komme rundt på egen hånd. Der er ingen toiletfaciliteter i denne del af udstillingen, og man skal derfor benytte de faciliteter, der ligger i stueplan til højre for hovedindgangen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang80 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang90 cm Yellow

Kommentar: Adgangen til hovedindgangen i museumsgården foregår igennem dørene i portene. Disse har en fri bredde på 90 cm. Der er dispenseret for passagebredden, idet portene kan åbnes.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre60 cm Yellow

Kommentar: Der er dispenseret på kravet om en dørbredde på min. 77 cm, idet der er tale om en dobbeltdør, hvor begge døre kan åbnes.

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen75 cm Red

Kommentar: Der er i udstillingen en række ikke udlignede dørtrin, der varierer i højde og udførelse.

Passagebredde på gange i bygningen75 cm Red

Gange er friholdt for inventarNej

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Nej

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet84 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet130 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg65 cm Red

Toilethøjde43 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask84 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Højden på beholder til papirservietter133 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Der er ikke toiletfaciliteter i denne del af udstillingen. De ovenstående registreringer vedr. derfor toiletfaciliteterne til højre for hovedindgangen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-03-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96