Godadgang Logo

Greve Museum - Udstillingen

Greve Museum - Udstillingen
Greve Museum - Udstillingen
Greve Museum - Udstillingen

Oversigt over Greve Museum - Udstillingen

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Greve Museum's permanente udstilling findes i bygningen overfor hovedindgangen. Ved døren ind til udstillingen er der et trin på ca. 15 cm. Museet råder over en mobil ramper (1,5 meter), som kan lægges ud ved henvendelse til personalet i cafeen/museumsbutikken eller ved forudgående telefonisk henvendelse. Generelt er der i denne del af udstillingen skiftende belægninger, dørtrin i forskellige højde, ramper med forskellige hældning/længde og loftshøjden er flere steder reduceret. Man skal derfor være forberedt på at det kan være vanskeligt at komme rundt på egen hånd. Der er ingen toiletfaciliteter i denne del af udstillingen, og man skal derfor benytte de faciliteter, der ligger i stueplan til højre for hovedindgangen.

Parkering

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Der er ikke toiletfaciliteter i denne del af udstillingen. De ovenstående registreringer vedr. derfor toiletfaciliteterne til højre for hovedindgangen.

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport600 m

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-03-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96