Godadgang Logo

Hanstholm Fyr - Toiletfaciliteter

Hanstholm Fyr - Toiletfaciliteter
Hanstholm Fyr - Toiletfaciliteter

Stien ved Hanstholm Fyr er godt 600 meter lang og går fra fyret gennem byplantagen og til det åbne areal ovenfor den gamle kystskrænt, hvorfra der er udsigt over Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark Thy. Undervejs er der indrettet to små opholdssteder med borde og bænke. Toiletfaciliteter findes ved Hanstholm Fyr, hvor der også er turistinformation om sommeren.

Oversigt over Hanstholm Fyr

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Udråbstegn Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseTårnvej 7, 7730 Hanstholm

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96