Godadgang Logo

Havnebadet Sluseholmen

Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen
Havnebadet Sluseholmen

Havnebadet Sluseholmen består af tre bassiner: Et lege- og soppebassin på 0,3 m dybt med fast bund, et børne- og ungdomsbassin på 0,9 m dybt med fast bund samt et større bassin til motionssvømning og udspring (udspringshøjde 3,5 m). Det vil være muligt at svømme 25 m på langs i bassinet uden at blive berørt af udspringere mv. Havnebadet er etableret på flydende pontoner og er frit af kajkanten. Der er adgang til badet fra land via en landgangsbro, som er hængslet til kanten. Broen kan således bevæge sig med tidevandet, Havnebadets sæson går fra 1. juni til 30 september. Du kan læse om mere om adgangsforholdene i faktaarket nedenfor.

Oversigt over Havnebadet Sluseholmen

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseBen Websters Vej 69, 2450 KĂžbenhavn SV

Telefon51 82 63 79

Hjemmesidewww.svoemkbh.kk.dk/havnebade

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96