Godadgang Logo

Hellerup Strand

Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand

Hellerup Strandpark, er udformet af G.N. Brandt i 1912-18, og er formodentlig Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens ideer og tanker. Rosenhaven og Staudehaven udgør de egentlige haveelementer i Hellerup Strandpark. I anlægget findes også en sandstrand, som benyttes intensivt til solbadning og ophold i sommermånederne samt Hellerup Lystbådehavn, som med sine smukke omgivelser indbyder til ophold både på og ved vandet. Adgangen til stranden kan ske via en træbro som går hen over sandet og ud i vandet. Fra broen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider ned til en vanddybde på ca 100-120 cm. Der er ikke rampe ned i vandet. Det er muligt at reservere en strandkørestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Du finder linket nedenfor under kontaktinformation. Man skal selv hente og aflevere strandkørestolen efter endt brug efter aftale med Gentofte Kommune. Stolen kan skilles ad og samles igen uden værktøj, så den lettere kan være i en bil. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet.

Oversigt over Hellerup Strand

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStrandparksvej 38, 2900 Hellerup

Telefon39 62 07 61

Hjemmesidehttps://www.gentofte.dk/fritid/idraet-og-bevaegelse/idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelser/?listItemId=Udl%C3%A5n+af+strandk%C3%B8restole

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96