Godadgang Logo

Hellerup Strand

Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand

Oversigt over Hellerup Strand

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hellerup Strand ligger i forlængelse af Hellerup Lystbådehavn og Rosenhaven. Der er ingen handicapparkeringsplads og ingen tilgængelige toiletfaciliteter tæt på stranden. Fra strandpromenaden er der en rigtig flot adgang hen over sandet og ud på den lange badebro. Broen er i træ, med håndlister i begge sider og er let at færdes på. Fra broen er der adgang til vandet via en meget fin trappe (18-20 trin) med håndlister i begge sider og med en plint, som kan lette flyt fra kørestol til bro for mobile, selvhjulpne kørestolsbrugere. Der er ikke adgang til vandet via rampe eller lift. Det er muligt at låne en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente stolen og aflevere den igen efter endt brug. Dette aftales nærmere ved bestillingen af stolen. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet.

Afstand fra parkering

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet280 m Red

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m10 m

Kommentar: Der er ikke handicapparkering lige ved stranden. Den nærmeste handicapparkeringsplads er på det store parkeringsareal ved Onsgårdsvej 2 eller lige ved indkørslen til Onsgårdsvej. Man skal igennem villakvarteret for at komme til Strandparken og Hellerup Strand

Adgangsforholdene til stranden

Stranden forbundet fra offentlig vej, p-pladsJa

Stien er uden væsentligt tværfald (mindre end 1:20) på størstedelen af rutenJa

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerGod asfalt, fliser el. lign

Kommentar: Promenaden langs med stranden er asfalteret og let at færdes på.

Passagebredde på gangarealer150 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Kantsten udlignetJa

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter som fx kiosker og isboderJa

Adgang til vandet

Kørerampe ud i vandetNej Yellow

Kørestol, der kan benyttes til badning i saltvandMuligt at låne særlig kørestol

Kommentar: Det er muligt at låne en badestol, som kan køre over sandet og ud i vandet. Stolen skal bestilles på forhånd via Gentofte Kommunes hjemmeside.

Adgang til badebro

Niveaufri adgang til badebroJa

Højde trin, kant m.m.0 cm

Belægning på badebroTræ

Badebroen har hjulværnJa

Passagebredde på badebro140 cm

Badebro har trappe til bundenJa

Badebro har rampe, så man kan køre ned i vandetNej

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Kommentar: Der er en sammenhængende bro over sandet som fører langt ud i vandet. Ude for enden er der et manøvreareal på 3,5 x 3,5 m, hvorfra der går en meget fin trappe ned i vandet med håndlister i to højder (70 og 90 cm) i begge sider. Der er 18-20 trin med en trinhøjde på 15 cm ned til en vanddybde på 120-140 cm. Der er mulighed for at sidde på de store trin forenden af broen.

Hvilepladser

God sti frem til borde/bænkeNej Red

Niveaufri adgang til borde og bænkeNej Red

Underlag er fast og jævntNej Red

Kommentar: Der står borde og bænke på stranden, og man skal hen over sand for at komme frem til borde og bænke. Alternativt er der bænke på promenaden langs stranden.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenNej

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederNej

Passagebredde gennem dør til toilet65 cm Red

Kommentar: Der findes ikke tilgængelige toiletter i forbindelse med stranden. Der findes et offentligt toilet ved Stauderhaven, men der er 3 stejle trin ned for at komme ind og derefter er toiletrummene meget små. Der opføres dog et handicaptoilet ved Kajakklubben i løbet af 2021.

Aflåst toiletNej

Kommentar: Toiletterne er åben i sommerhalvåret.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 26-08-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96