Godadgang Logo

Hellerup Strand

Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand

Oversigt over Hellerup Strand

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hellerup Strand ligger i forlængelse af Hellerup Lystbådehavn og Rosenhaven. Der er ingen handicapparkeringsplads og ingen tilgængelige toiletfaciliteter tæt på stranden. Fra strandpromenaden er der en rigtig flot adgang hen over sandet og ud på den lange badebro. Broen er i træ, med håndlister i begge sider og er let at færdes på. Fra broen er der adgang til vandet via en meget fin trappe (18-20 trin) med håndlister i begge sider og med en plint, som kan lette flyt fra kørestol til bro for mobile, selvhjulpne kørestolsbrugere. Der er ikke adgang til vandet via rampe eller lift. Det er muligt at låne en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente stolen og aflevere den igen efter endt brug. Dette aftales nærmere ved bestillingen af stolen. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet.

Afstand fra parkering

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet280 m Red

Adgangsforholdene til stranden

Højde på friholdt areal250 cm

Adgang til vandet

Kommentar: Det er muligt at låne en badestol, som kan køre over sandet og ud i vandet. Stolen skal bestilles på forhånd via Gentofte Kommunes hjemmeside.

Adgang til badebro

Håndliste ved adgang til badebroBegge sider

Håndlister på badebroenJa

Badebroen har hjulværnJa

Badebro har trappe til bundenJa

Håndliste ved trappe fra badebro ned i vandetBegge sider

Kommentar: Der er en sammenhængende bro over sandet som fører langt ud i vandet. Ude for enden er der et manøvreareal på 3,5 x 3,5 m, hvorfra der går en meget fin trappe ned i vandet med håndlister i to højder (70 og 90 cm) i begge sider. Der er 18-20 trin med en trinhøjde på 15 cm ned til en vanddybde på 120-140 cm. Der er mulighed for at sidde på de store trin forenden af broen.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenNej

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederNej

Kommentar: Der findes ikke tilgængelige toiletter i forbindelse med stranden. Der findes et offentligt toilet ved Stauderhaven, men der er 3 stejle trin ned for at komme ind og derefter er toiletrummene meget små. Der opføres dog et handicaptoilet ved Kajakklubben i løbet af 2021.

Aflåst toiletNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 26-08-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96