Godadgang Logo

Hellerup Strand

Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand
Hellerup Strand

Hellerup Strandpark, er udformet af G.N. Brandt i 1912-18, og er formodentlig Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens ideer og tanker. Rosenhaven og Staudehaven udgør de egentlige haveelementer i Hellerup Strandpark. I anlægget findes også en sandstrand, som benyttes intensivt til solbadning og ophold i sommermånederne samt Hellerup Lystbådehavn, som med sine smukke omgivelser indbyder til ophold både på og ved vandet. Adgangen til stranden kan ske via en træbro, som går hen over sandet og ud i vandet. Fra broen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider ned til en vanddybde på ca 100-120 cm. Der er ikke rampe eller lift ned i vandet. Det er muligt at låne en strandkørestol hos Gentofte Kommune, som med en hjælper kan skubbes hen over sandstranden og ud i vandet. Stolen kan flyde med en person siddende i stolen og en hjælper der holder fast i stolen. Stolen skal bestilles på forhånd og hentes hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Du finder linket nedenfor under kontaktinformation. Stolen kan skilles ad og samles igen uden værktøj, så den lettere kan være i en bil. Der er offentlige toiletter i- incl. et tilgængeligt/handicap toilet - en tilbygning til kajakklubben ud mod Onsgårdsvej.

Oversigt over Hellerup Strand

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseOnsgårdsvej 38, 2900 Hellerup

Hjemmesidehttps://gentofte.dk/fritid/idraet-og-bevaegelse/idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelser/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96