Godadgang Logo

Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven

Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven
Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven

Oversigt over Hellerup Strandpark - Stauderhaven og Rosenhaven

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hellerup Strandpark ligger i forlængelse af Hellerup Lystbådehavn og rummer Stauderhaven og Rosenhaven. De to haveanlæg er utroligt smukke og velegnet til en spadseretur, ophold på bænke og til at nyde de flotte anlagte blomsterbede. Turen gennem de to haver er ca. 1-1,5 km alt i alt, men man kan sagtens få en god oplevelse indenfor en kortere gåafstand. Langs Stauderhaven finder man en cafe/isudsalg. Der er ingen handicapparkeringsplads og ingen tilgængelige toiletfaciliteter tæt på Strandparken. Der findes almindelige offentlige toiletter, men de ligger efter trin 3 trin og har vanskelige adgangsforhold til gangbesværede.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Kommentar: Der er ikke handicapparkering lige ved strandparken. Den nærmeste handicapparkeringsplads er på det store parkeringsareal ved Onsgårdsvej 2. Man skal igennem villakvarteret for at komme til strandparken.

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet280 m Red

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m10 m

Adgang til Stauderhaven

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFliser

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 13 % Red

Kantsten udlignetJa

Trinhøjde udearealer i øvrigt10 cm

Placering af håndlister Ingen håndliste Red

God sti frem til borde/bænkeJa

Underlag er fast og jævntJa

Bænkens sæde-/siddehøjde50 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Nej

Kommentar: Der er en række bænke opstillet langs gangene i de to haver.

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter som fx kiosker og isboderJa

Kommentar: Der findes en cafe/isudsalg ved Stauderhaven. Der er fast belægning på dele af området foran bygningen, så man både kan komme hen til udsalget og til siddepladserne via flisebelagte stier. Den øvrige belægning er perlesten og græs.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Toiletter

Der findes toilet på udearealNej

Kommentar: Der findes ikke tilgængelige toiletter i forbindelse med strandparken. Der findes et offentligt toilet ved Stauderhaven, men der er 3 stejle trin ned for at komme ind og derefter er toiletrummene meget små. Der vil i 2021 blive opført et nyt handicaptoilet i forbindelse med kajakklubben.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96