Godadgang Logo

Hellerup Sundhedscenter

Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter

Oversigt over Hellerup Sundhedscenter

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Lægeklinikken har til huse i Hellerup Sundhedscenter, som er placeret i stueplan og derudover også rummer Strandvejens Fysioterapi (se særskilt registrering).

Parkering og vejen frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt100 stk

Kommentar: Der er indkørsel til et stort parkeringsareal via Onsgårds Tværvej. Der er en handicapparkeringsplads på dette parkeringsareal placeret tættest på indgangen. Derudover er der 2 pladser på et særskilt område helt oppe ved indgangen ind til sundhedshuset, hvor klinikken ligger. Man kan køre op af rampen i bil og parkere til højre for indgangsdøren. Pladserne er skiltet.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Yellow

Tydelig grafikJa

Kommentar: Der er i mærketildelingen set bort fra den manglende markering af handicapparkeringspladserne på underlaget, da de to pladser helt fremme ved indgangen ligger på et særskilt område, hvor kun handicapbiler må parkere.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenChaussésten med plan overflade

Kommentar: Det store offentlige parkeringsområde med mindst 100 parkeringspladser har asfaltbelægning. Parkeringsarealet oppe ved indgangen til klinikken består af brosten.

Antal pladser til kassevogne2 stk

Kommentar: Arealet er stort nok til 2 kassevogne.

Afstand fra handicapparkering til indgang10 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangChaussésten med plan overflade

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %14 % Yellow

Trinhøjde14 cm

Placering af håndlister Begge sider

Kommentar: Der er en rampe i terræn med en hældning på ca 14 procent. Rampen er suppleret med en trappe med små trin og håndliste i den ene side. Rampen består af "kørefliser" i en chaussestensbelægning. Der er i mærketildelingen set bort fra hældning på 14 procent på adgangsvejen frem til hovedindgangen, da man kan køre hele vejen op til indgangen i egen bil eller i taxa/handicapkørsel og dermed undgå hældningen.

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang200 cm

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)3 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Kommentar: Vær opmærksom på at der foran indgangspartiet ligger en skraberist med lidt for store huller. Der er udlagt trædeflader, hvor man kan anbringe en stok. Besøgende med stok skal dog udvise forsigtighed og sikre sig, at stokken ikke sætter sig fast i risten.

Passagebredde gennem indgangsdøre95 cm

Kommentar: Hovedindgangen er forsynet med manuelle, dobbelte glasdøre efterfulgt af vindfang.

Højde af dørklokke117 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør4 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde124 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

Betalingsterminal, betjeningshøjde134 cm

Højde på kortlæser til sundhedskort154 cm Red

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Indretning af klinikken

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Alle faciliteter ligger i stueplan.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Der er hæve-/sænkebriks i undersøgelseslokaletJa

Laveste højde på hæve-/sænkebriks50 cm

Undersøgelseslokale friholdt for latex-produkterJa

Stole med armlænJa

Stole med ryglæn i undersøgelseslokalerJa

Sædehøjde på stol45 cm

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Bredde af vendeareal på toilet117 cm Red

Længde af vendeareal på toilet156 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg67 cm Red

Toilethøjde42 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletIngen armstøtter Red

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask81 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser105 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl102 cm

Højden på beholder til papirservietter136 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Toilettet er placeret efter vindfanget i det fælles gangareal før indgangen til Hellerup Sundhedscenter.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport100 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-07-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96