Godadgang Logo

Herlev Tandpunkt

Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt
Herlev Tandpunkt

Oversigt over Herlev Tandpunkt

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Herlev Tandpunkt ligger i stueplan. Der er to indgange til klinikken. Hovedindgangen der vender ud mod et lille torv og den alternative indgang på bagsiden af bygningen som ligger overfor den nærmeste handicapparkeringsplads. Dårligt gående og kørestolsbrugere med hjælper der ankommer i bil kan med fordel anvende handicapparkeringspladsen og den direkte adgang ind i et af behandlingsrummene. Gående og mobile kørestolsbrugere kan også benytte hovedindgangen som består af ét trin (10 cm) og en kort stejl rampe med en hældning på 12 procent. Selve klinikken er i ét plan og let at færdes i. Til klinikken hører også et toilet som er pænt stort, men som dog ikke helt opfylder alle kriterier til et tilgængeligt/handicap toilet.

Parkering ved Herlev Tandpunkt

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet bag klinikken fra Gåseholmvej. Parkeringsarealet hører til beboelsesejendommen, men kører man helt frem er der en handicapparkeringsplads lige overfor bagindgangen til klinikken, som kan benyttes i dagtimerne.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 115 cm

Indretning af klinikken

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Kommentar: Der er et pænt stort toilet i klinikken, men dog ikke helt indrettet, så alle kriterier til et tilgængeligt/handicap toilet er opfyldt. Se billederne.

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.67 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Information og formidling

Personlig betjening og serviceJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 08-02-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96