Godadgang Logo

Historiecenter Dybbøl Banke

Historiecenter Dybbøl Banke
Historiecenter Dybbøl Banke
Historiecenter Dybbøl Banke
Historiecenter Dybbøl Banke

Vi er i det dramatiske år 1864, da Danmark var i krig med to af Europas stormagter - Preussen og Østrig. Du befinder dig på selve stedet, hvor krigen bliver afgjort med angrebet på Dybbølstillingen den 18. april 1864. Gå i dækning i de danske forsvarsværker på Dybbøl, mens granaterne fra de preussiske belejringskanoner eksploderer omkring dig. Mød de trætte soldater der vejleder og fortæller om hverdagen i krigen, feltliv, kommunikation og våbenbrug. Få fortællingen om denne menneskeskabte samfundskatastrofe, hvor danskere og tyskere kæmpede for det, de hver især syntes var en retfærdig sag. Og derfra se ind i den fremtid, der ventede dem. Når man ankommer til museet skal man ind i hovedbygningen hvor man finder informationen og billetsalget samt praktiske forhold som bl.a. toiletfaciliteter, mødelokaler m.m. Fra hovedbygningen skal man ud på området som består af flere forskellige huse med hver deres tema. Derfor er adgangen til de forskellige huse/områder beskrevet nedenfor. Hovedstiforløbet rundt på området og de centrale funktioner er velegnede for de fleste, men der kan være forskellige forhold ved de enkelte udstillings- og aktivitetsområder, som man skal tage højde for.

Mærkede steder
Historiecenter Dybbøl Banke -  Indgang og billetsalg  hovedbygningen
Indgang og billetsalg hovedbygningen

FluebenSynshandicappede, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergiHistoriecenter Dybbøl Banke - Auditorium
Auditorium

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnHørehandicappedeHistoriecenter Dybbøl Banke - Blokhus
Blokhus

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederHistoriecenter Dybbøl Banke - Kogeskur
Kogeskur

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederHistoriecenter Dybbøl Banke - Krudtmagasin
Krudtmagasin

FluebenHørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, SynshandicappedeHistoriecenter Dybbøl Banke - Mandskabsbarak
Mandskabsbarak

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederHistoriecenter Dybbøl Banke - Post og Telegraf
Post og Telegraf

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederHistoriecenter Dybbøl Banke - Stabsbarak
Stabsbarak

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederHistoriecenter Dybbøl Banke - Udsigtsplads, Rute 1864, Byggeskansen
Udsigtsplads, Rute 1864, Byggeskansen

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede


Kontaktinformationer
AdresseDybbøl Banke 16, 6400 Sønderborg

Telefon+45 74 48 90 00

Emailinfo@1864.dk

Hjemmesidewww.1864.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96