Godadgang Logo

Hjertelægen Holte

Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte
Hjertelægen Holte

Oversigt over Hjertelægen Holte

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hjerteklinikken ligger på 1. sal. Der er et højt trin ind i bygningen ved hovedindgangen til nr 10. Alternativt kan man vælge indgangen i porten til venstre for hovedindgangen. Her er der en kort rampe op til døren ind til bygningen. Døren henstår aflåst, så man skal have en aftale med hjerteklinikken om, at personalet kommer ned og åbner døren. Hvis man har en ledsager med, der går godt, kan man også gå ind i bygningen ved nr 10 og selv åbne døren indefra til den niveaufrie indgang. Herfra er der elevator eller trapper til 1. sal. Bemærk at elevatorens indvendige mål er 120 cm bred og 115 cm dyb. Adgangsforholdene til selve klinikken er fine, men der er kun et lille kundetoilet, som ikke kan opfylde kriterierne til et tilgængeligt/handicap toilet.

Fra parkering til indgang

Generel passagebredde150 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Bredden på rampen115 cm Red

Længde af rampen1.5 m

Placering af håndlisterIngen håndlister Red

Kommentar: Rampen er stejl over et kort stykke på ca 1,5 m.

Indgang til bygning

Døren ved indgangenEn enkelt dør

IndgangdørenDøren åbner indad

Betjening af dørenManuelt

Belysning ved indgangsdørenJa

Opmærksomhedsfelt ved indgangenNej

Elevator og trapper

Elevator giver adgang til : Elevatoren kører til alle etager.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedIntet lyd/lys signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Kommentar: Der er et klapsæde i elevatoren.

Trapper forefindes i bygningenJa

Antal trin på trappe11 stk

Bredden af trappen100 cm

Trinhøjde17 cm

Trindybden30 cm

Markering af trinIngen markering

Højde på sideværn100 cm

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Reception og venteområde

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Kommentar: Sundhedskortlæseren står på skranken.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 17-05-2022 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96