Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Reception, forhal m.v.

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i 90 cm højde.

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96