Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Restaurant

Hotel Christiansminde - Restaurant
Hotel Christiansminde - Restaurant

Oversigt over Hotel Christiansminde - Restaurant

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indgang til restauranten fra hotellets receptionsområde. Fra restauranten er der via døre etableret niveaufri adgang til en sydvendt terrasse med en fantastisk udsigt ud over strandområdet, hotellets egen bådebro, Svendborg Sund og Tåsinge. Der findes tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten. Fra restauranten er der kun adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det, er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen og toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Parkeringsforhold

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Kommentar: Hotel Christiansminde råder over to parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med hotellets reception / hotel. Belægningen på parkeringsarealet på den modsatte side af Christiansmindevej består af grus, mens belægningen på parkeringsarealet tættest på receptionen / restauranten består af græsarmeringssten.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang/bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Kommentar: Det er muligt at benytte området med velanlagte sten foran hovedindgangen (til receptionen og restauranten) som holdeplads.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %6 %

Kommentar: Der er via rampe etableret niveaufri adgang til hotellets reception / restaurant. Rampen er 190 m bred og anlagt langs husmuren og giver adgang til hovedindgangen fra to sider. Den 'korte' rampe har en hældning på 6 procent, mens den 'lange' rampe har en hældning på 9 procent. Rampen er forsynet med håndliste i den ene side.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang190 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er via rampe etableret niveaufri adgang til hotellets reception / restaurant. Rampen er 190 m bred og anlagt langs husmuren og giver adgang til hovedindgangen fra to sider. Den 'korte' rampe har en hældning på 6 procent, mens den 'lange' rampe har en hældning på 9 procent. Rampen er forsynet med håndliste i den ene sider.

Placering af håndlisterEnkel

Højde dørtrin2 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren190 cm

Kommentar: Der er et vandret repos på 190 x 400 cm foran indgangs- og udgangsdøren til hotellets reception / restaurant.

Passagebredde gennem indgangsdøre90 cm

Kommentar: Hovedindgangen er etableret med separate indgangs- og udgangsdøre (med en fri passagebredde på 90 cm) og et tilsvarende sæt indgangs- og udgangsdøre efter det mellemliggende vindfang.

Træk- og trykkraft indgangsdør6 kg Red

Dørgreb og håndtagDelvis letbetjente

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen140 cm

Kommentar: Der er her tale om indgangsdøren til restauranten.

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Red

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trappen, der forbinder receptionsområdet med kælderetagen (mødelokaler, bar- og poolområde, toiletfaciliteter mv)

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af lokale for spisning

Skrankehøjde73 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Kommentar: Restauranten råder over en mobil betalingsterminal.

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol46 cm

Frihøjde under bord69 cm

Fri dybde under bord80 cm

Kommentar: Der er her tale om de løst opstillede borde og stole i restauranten. Der kan gøres plads til kørestolsbrugere i hele restauranten.

Toiletfaciliteter

Kommentar: Der er etableret tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten, hvortil der dog fra receptions- og restaurantbygningen kun er adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen / toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Generelt

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Anvendte rengøringsmidlerNogle allergi-venlige midler

Virksomheden rengøres Hver dag

Faste gulvtæpper benyttesJa

Kommentar: En stor del af gulvet i restauranten er belagt med faste gulvtæpper.

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport700 m

Kan der bestilles diætkostJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96