Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Skrænten

Hotel Christiansminde - Skrænten
Hotel Christiansminde - Skrænten

Oversigt over Hotel Christiansminde - Skrænten

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Konference- og mødefaciliteterne i bygningen overfor receptionen er placeret i 3 plan (kælder, stueplan og 1. sal). De tre plan er forbundet via både elevator og trapper. I stueplan finder du hovedindgangen, herre- og dametoiletterne og konference- og mødelokalerne U1-U4. Kælderetagen indeholder møderummene Neptun 1+2 og Havfruen, grupperummene 1-13, hotellets bar og handicaptoilet. På 1. sal finder du Salen, som er Hotel Christiansmindes største konferencerum.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Kommentar: Hotel Christiansminde råder over to parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med indgangen til bygningen. Belægningen på parkeringsarealet på den modsatte side af Christiansmindevej består af grus, mens belægningen på parkeringsarealet tættest på indgangen til bygningen overfor receptionen består af græsarmeringssten.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %6 %

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Adgangen gennem indgang er uden niveauspringJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Rampe med hældning på 6 procent.

Højde dørtrin1 cm

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre100 cm

Kommentar: Indgangspartiet er forsynet med dobbelte glasdøre (en indadgående, en udadgående) med en samlet fri passagebredde på ca. 200 cm.

Bygningsindretning generelt

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 250 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde150 cm

Elevatorstolens dybde150 cm

Etageknapperne, laveste 107 cm

Etageknapperne, højeste118 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 10 personer / 775 kg.

Passagebredde på døre i bygningen77 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange og ramper er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af mødelokaler, konferencefaciliteter m.m.

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord80 cm

Kommentar: De løst opstillede borde og stole i de enkelte konference-, møde- og grupperum er forskellige og kan tilpasses efter behov.

Der er niveaufri adgang ind i lokalet og frem til tavle, scene, podium etc.Ja

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet95 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet190 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask88 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser102 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl123 cm

Højden på håndklæderulle143 cm

Kommentar: Handicaptoilettet er placeret i kælderen, hvortil der er adgang via både elevator og trapper.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport700 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96