Godadgang Logo

Hotel Skandinavien

Hotel Skandinavien

Oversigt over Hotel Skandinavien

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Adgang frem til indgang

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 100 cm

SkrankebelysningJa

Bygningsindretning generelt

Markering af trinIngen markering

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Kommentar: Der er trappe til receptionen og trappe til 1.sal.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af overnatningssted

Blændfrit belyst spejl i værelse, man kan komme tæt påJa

Indretning af toilet- og baderum

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Type badeløsningSeparat bruseområde

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport250 m

Afstand til indkøb af dagligvarer0.5 km

Afstand til kiosk0.5 km

Afstand til offentlig badestrand1 km

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-06-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96