Godadgang Logo

Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Oversigt over Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Selskabslokale på 1. sal. Der er planer om at montere en stolelift på trappen.

Parkeringsforhold

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt5 stk

Kommentar: Handicapparkering ud mod gaden. Hotellets øvrige parkeringspladser er placeret i gården.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Yellow

Antal pladser til kassevogne0 stk

Kommentar: Der er dispenseret for bredden af parkeringspladsen, da der er friplads til den ene side.

Adgang frem til indgang/bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton el. lign.

Alternativ adgangsvej findesJa

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang130 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenNej Red

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: 8 cm niveauspring ved døren i gården.

Højde dørtrin4 cm

Dørtrin er udlignet Nej Red

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre96 cm

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen77 cm

Dørtrin er udlignetNej Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Kommentar: Der er 17 cm niveauspring til selskabslokale.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er trappe til receptionen og trappe til 1.sal.

Indretning af lokale for spisning

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord50 cm

Tilbydes siddende spisningJa

Toiletfaciliteter

Handicaptoilet Nej

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet74 cm Red

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet130 cm

Længde af vendeareal på toilet90 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde45 cm Red

Armstøtters placering ved toiletIngen armstøtter Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl120 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Generelt

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport250 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-06-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96