Godadgang Logo

Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Oversigt over Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Huset for Sundhed & Balance er indrettet på 1. sal. Der er adgang via trapper eller elevator. Der hører et tilgængeligt/handicap toilet til klinikkerne, som også ligger på 1. sal.

Parkering ved hovedindgangen

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt20 stk

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Jægersborgvej. Parkeringsarealet er asfalteret og opstribet i båse. Ved hovedindgangen er der en 2,5 m bred handicapparkeringsplads med yderligere friplads langs den ene side.

Handicapparkering skiltetNej

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Yellow

Afstand fra handicapparkering til indgang10 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %8 % Red

Kommentar: Området foran hovedindgangen indeholder hældninger på op til 8 procent.

Indgang til bygningen

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Ved indgangen i stueplan er det først et sæt sensorstyrede skydedøre efterfulgt af et vindfang. Fra vindfanget og ind i forhallen er der to døre, som også er forsynet med sensorstyret dørautomatik.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang38 cm Red

Passagebredde gennem indgangsdøre100 cm

Elevator giver adgang til : Der er indgang til elevatoren i stueplan til højre for trappen i forhallen. Elevatoren giver adgang til 1. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde100 cm Red

Elevatorstolens dybde135 cm Red

Etageknapperne, laveste 91 cm

Etageknapperne, højeste112 cm

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan til 1. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Passagebredde gennem døre i bygningen86 cm

Højden af dørtrin i bygningen2.5 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Kommentar: Døren ind til Huset for Sundhed og Balance.

Reception og venteområde

Kommentar: Alle klinikkerne har fælles venteområde. Patienterne bliver hentet af behandlerne.

Indretning af klinikken (1. sal)

Passagebredde gennem døre i bygningen76 cm Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på dørene til de enkelte sundhedsbehandlere.

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Kommentar: Behandlingsrummene er indrettet forskelligt alt efter hvilken type klinik, der er tale om.

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet89 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg50 cm Red

Toilethøjde50 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask81 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser101 cm

Afstand til sæbedispenser60 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter135 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Der er indgang til handicaptoilettet fra trappereposen på 1. sal til højre for indgangsdøren til Huset for Sundhed & Balance. Bemærk at handicaptoilettet henstår aflåst og nøglen udleveres af den behandler, man har en aftale med.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 16-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96