Godadgang Logo

Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby
Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Oversigt over Huset for Sundhed & Balance - Lyngby

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Huset for Sundhed & Balance er indrettet på 1. sal. Der er adgang via trapper eller elevator. Der hører et tilgængeligt/handicap toilet til klinikkerne, som også ligger på 1. sal.

Parkering ved hovedindgangen

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal210 cm

Indgang til bygningen

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretIkke markeret

Glasparti markeret med vandret markeringMangelfuld markering overalt

Elevator giver adgang til : Der er indgang til elevatoren i stueplan til højre for trappen i forhallen. Elevatoren giver adgang til 1. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenDelvist

Anvendes easy-touch knapperNej

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 630 kg.

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan til 1. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Kommentar: Der er her tale om trappen fra forhallen i stueplan til 1. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Indretning af klinikken (1. sal)

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Der er indgang til handicaptoilettet fra trappereposen på 1. sal til højre for indgangsdøren til Huset for Sundhed & Balance. Bemærk at handicaptoilettet henstår aflåst og nøglen udleveres af den behandler, man har en aftale med.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 16-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96