Godadgang Logo

Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro
Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Oversigt over Huset for Sundhed & Balance - Nørrebro

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Huset for Sundhed & Balance er indrettet på 2. sal, hvortil der er adgang via elevator.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt4 stk

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet i baggården fra Tagensvej. Parkeringsarealet er flisebelagt og indeholder en 2,5 m bred handicapparkeringsplads. Bemærk at belægningen på handicapparkeringspladsen har et tværfald på 5 procent. Derudover indeholder parkeringsarealet fire 2,5 m brede parkeringspladser, der er dedikeret sundhedshusets gæster.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Red

Afstand fra handicapparkering til indgang50 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %2 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der er en indadgående, dobbeltdør fra gadeplan og ind i bygningen med en samlet fri passagebredde på ca. 200 cm. Døren henstår aflåst, men kan åbnes via dørtelefonen / dørlåsen, der er placeret i 145 cm højde på højre side af døren. Indgangsdøren er forsynet med dørautomatik (på det venstre dørblad), som aktiveres via dørtelefonen / dørlåsen. På indvendig side aktiveres dørautomatikken via trykknappen, der er placeret i 140 cm højde på karmen i midten af døren.

Vandret flade foran dørNej Red

Passagebredde gennem indgangsdøre104 cm

Højde af dørklokke145 cm Red

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretIkke markeret

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Elevator giver adgang til : Elevatoren er i stueplan placeret på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen. Elevatoren giver b.la. adgang til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde80 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 109 cm

Etageknapperne, højeste120 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 8 personer / 650 kg.

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Kommentar: Der er her tale om trapperne, der løber parallelt med elevatoren fra stueplan til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Der er her tale om trapperne, der løber parallelt med elevatoren fra stueplan til 2. sal, hvor Huset for Sundhed & Balance er indrettet.

Reception og venteværelse

Passagebredde gennem døre i bygningen79 cm

Højden af dørtrin i bygningen5 cm

Dørtrin er udlignetNej Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Kommentar: Døren fra opgangen og ind til Huset for Sundhed og Balance.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde109 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Højde på kortlæser til sundhedskort85 cm

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Indretning af klinikken

Passagebredde gennem døre i bygningen75 cm Red

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Der er her tale om indgangsdøren til de enkelte behandlerrum på 2. sal.

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet81 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet130 cm Red

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.35 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser104 cm

Afstand til sæbedispenser35 cm

Indvendig lås er letbetjentMeget svær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

Højden på underkanten af spejl110 cm

Højden på beholder til papirservietter137 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Klinikkernes toiletfaciliteter ligger for enden af gangen længst væk fra indgangsdøren på 2. sal.

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 16-02-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96