Godadgang Logo

Kirkehavegaard - Kultur og mødecenter

Kirkehavegaard - Kultur og mødecenter
Kirkehavegaard - Kultur og mødecenter
Kirkehavegaard - Kultur og mødecenter
Kirkehavegaard - Kultur og mødecenter

Kirkehavegaard er et kultur- og foreningshus, som fortrinsvis kan benyttes/lejes af foreninger i Allerød Kommune. Det er også muligt for private at leje sal 1 og sal 2, men der er loft over antal udlejninger til private efter først til mølle princippet. Foreninger i Allerød Kommune kan gratis låne lokaliteterne. Andre foreninger og private kan leje Kirkehavegaard.

Mærkede steder
Kirkehavegaard - Hovedbygningen
Hovedbygningen

FluebenSynshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, HørehandicappedeKirkehavegaard - Sal 1
Sal 1

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederKirkehavegaard - Sal 2
Sal 2

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnHørehandicappede


Kontaktinformationer
AdresseKirkehaven 10, 3450 Allerød

Hjemmesidehttps://aktivalleroed.dk/

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96