Godadgang Logo

København - Valgsteder

København - Valgsteder
København - Valgsteder
København - Valgsteder

Københavns Kommune har 53 valgsteder fordelt på 9 kredse. Københavns Kommune har valgt at få ét valgsted i hver kreds god adgang registreret. De 9 valgsteder er de valgsteder med de bedste fysiske adgangsforhold og du kan læse mere om detaljerne i præsentationerne nedenfor. (Ved valget i 2022 er der ikke adgang til valgstedet på Sundby Idrætspark, da hallen er under ombyging.)

Mærkede steder
Idrætshuset - Valgsted
Idrætshuset - Valgsted



Københavns Rådhus - Valgsted
Københavns Rådhus - Valgsted



Plejecentret Sølund - Valgsted
Plejecentret Sølund - Valgsted



Prøvehallen - Valgsted
Prøvehallen - Valgsted



Skolen i Sydhavnen - Valgsted
Skolen i Sydhavnen - Valgsted



Skolen på Amagerbro - Valgsted
Skolen på Amagerbro - Valgsted



Tagensbo Skole - Valgsted
Tagensbo Skole - Valgsted



Vanløsehallerne Hal 2 - Valgsted
Vanløsehallerne Hal 2 - Valgsted


Kontaktinformationer
AdresseRådhuspladsen 1, 1160 København

Hjemmesidehttps://www.kk.dk/politik/valg/folkeafstemning-1-juni-2022/hjaelpemidler-handicaptilgaengelighed-og-skift-af-valgsted

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96