Godadgang Logo

Kollekolle - Restauranten

Kollekolle - Restauranten
Kollekolle - Restauranten
Kollekolle - Restauranten

Oversigt over Kollekolle - Restauranten

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Kollekolles restaurant ligger i stueplan.

Parkeringsforhold

Tydelig grafikJa

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Adgang frem til indgang/bygning

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder2 m

Toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Handicaptoilettet ligger i stueplan ved receptionen.

Generelt

Afstand til offentlig transport200 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 15-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96