Godadgang Logo

Middelfart Museum - Alternativ Indgang

Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang
Middelfart Museum - Alternativ Indgang

Oversigt over Middelfart Museum - Alternativ Indgang

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Middelfart Museum har en hovedindgang fra Algade og en alternativ indgang på husets bagside med løfteplatform eller trappe op til niveauet med udstillingsaktiviteter og toiletfaciliteter. Inde i bygningen findes der en lift-up løfteplatform mellem udstillingsniveauet og området med butik og cafe. Det er således muligt at færdes på museet uden at skulle benytte trapper. De nye tilgængelige toiletfaciliteter ligger lige efter den alternative indgang.

Parkering ud for Algade 33

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt20 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenChaussésten med plan overflade

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Yellow

Antal pladser til kassevogne1 stk

Kommentar: Der er set bort fra at pladsen kun er opmærket i 2,5 m, da der er friplads til siden til ind og udstigning.

Fra parkering til Middelfart Museum

Afstand fra handicapparkering til indgang120 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang90 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Kommentar: Der er to trin ved hovedindgangen på Algade. Til højre for indgangen finder man en passage som fører om til bagsiden af huset, hvor der er tilgængelige adgangsforhold via løfteplatform eller trapper.

Den alternative indgang til museet

Fri gangbredde ved indgang90 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Placering af håndlisterIngen håndliste

Dørtrin er udlignet Ja

Dørtrin er markeretJa

Elevator giver adgang til : Løfteplatformen går fra gadeplan til højt stueplan hvor udstillingen ligger.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøråbningens bredde97 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde1160 cm

Etageknapperne, laveste 105 cm

Etageknapperne, højeste105 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator2 stk

Kommentar: Man skal benytte ringeklokken for at tilkalde personalet der assisterer ved brugen af løfteplatformen. Den udendørs løfteplatform kan løfte 400 kg eller 4 personer.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang180 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre94 cm

Højde af dørklokke105 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør2 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Kommentar: Man skal benytte ringeklokken for at tilkalde personalet som assisterer ved brug af løfteplatformen.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indretning af Museet

Skrankehøjde102 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Teleslynge ved skrankeNej

Betalingsterminal, betjeningshøjde110 cm

Løftekapacitet400 kg

Platformen - længde på ladet120 cm

Platformen - bredde på ladet85 cm

Kommentar: Der er en lift up - løfteplatform ved trappen med tre trin mellem udstillingen og området med butik og cafe.

Passagebredde gennem døre i bygningen79 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftJa

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Trappen mellem udstillingen og butik/cafe området

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet77 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.84 cm Yellow

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde48 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask78 cm

Friplads under håndvaskJa

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl96 cm

Højden på beholder til papirservietter100 cm

Afstand til beholder til papirservietter50 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Indretning fællesrum

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Frihøjde under bord66 cm

Fri dybde under bord80 cm

Kommentar: Til den store sal findes der stole både med og uden armlæn.

Teleslyngeanlæg kan bestillesNej

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport100 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 08-03-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96