Godadgang Logo

Mosede Fort - Museum

Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum

Oversigt over Mosede Fort - Museum

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museet ligger i Mosede Forts smukke, renoverede kasematbygning. Efter ankomst og billetsalget i bygningen ved parkeringsområdet, er der adgang ned til museet via en 75 m lang brostensbelagt sti med hældninger på 5-12 procent. Selve museet er i et plan og let at overskue med en gang i midten, hvorfra der er adgang til ca. 20 små rum med hver deres tema. Der er niveaufri adgang til de fleste rum, men der findes 6 rum med dørtrin på mellem 4 og 15 cm. Udstillingen kan opleves ved brug af forskellige sanser. De fleste plancher ledsages af fortællinger, som man kan lytte til i de sorte telefoner, der befinder sig flere steder i udstillingen. Plancherne er lette at læse, og der findes flere genstande, man må røre ved. Hvor der anvendes lyde i udstillingen er der altid visuelle indtryk, som kan opleves uden lyd. Der er ikke toiletfaciliteter i museet, men man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Fra parkering til billetsalg

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal200 cm

Billetsalg

Kommentar: Der er en dobbeltdør ved indgangen til billetsalget og butikken. Der er dørhåndtag på den venstre dør, som kan åbnes, og passagebredden gennem den ene dør er 53 cm. Man kan bede personalet om at åbne begge døre, da det kræver, at man kan nå og betjene den anden dør.

Kommentar: Betalingsterminalen kan flyttes og betjenes i forskellig højde.

Adgang fra billetsalg til kasematterne

Placering af håndlister Enkel Red

Indgang til museet

Kommentar: Den store port står altid åbent i museets åbningstid.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre100 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Indretning af museet

Gange er friholdt for inventarJa

Kommentar: Der er en gang i midten af bygningen hvorfra der er adgang og indkig til alle de små rum med hvert deres tema, som udgør udstillingen. Der er forskellige højde på dørtrin ind til alle udstillingsrummene fra 0-15 cm. Nogle rum er der således ikke niveaufri adgang til, men man kan kigge ind i rummene.

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Der findes ikke toiletfaciliteter i museet. Man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Afstand til offentlig transport300 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Alternativ til guidede omvisninger fx. audioguidesOmvisninger

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96