Godadgang Logo

Mosede Fort - Museum

Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum

Oversigt over Mosede Fort - Museum

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museet ligger i Mosede Forts smukke, renoverede kasematbygning. Efter ankomst og billetsalget i bygningen ved parkeringsområdet, er der adgang ned til museet via en 75 m lang brostensbelagt sti med hældninger på 5-12 procent. Selve museet er i et plan og let at overskue med en gang i midten, hvorfra der er adgang til ca. 20 små rum med hver deres tema. Der er niveaufri adgang til de fleste rum, men der findes 6 rum med dørtrin på mellem 4 og 15 cm. Udstillingen kan opleves ved brug af forskellige sanser. De fleste plancher ledsages af fortællinger, som man kan lytte til i de sorte telefoner, der befinder sig flere steder i udstillingen. Plancherne er lette at læse, og der findes flere genstande, man må røre ved. Hvor der anvendes lyde i udstillingen er der altid visuelle indtryk, som kan opleves uden lyd. Der er ikke toiletfaciliteter i museet, men man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt100 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Fra parkering til billetsalg

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Kommentar: Der kan parkeres på det store parkeringsareal foran museets billetsalg og man kan sætte gæster af tæt på indgangen. Derefter er der ca. 75 meter ned til selve udstillingen.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Billetsalg

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er et trin på 12 cm ind i bygningen med billetsalg og butik.

Højden af trin 12 cm

Kommentar: Der er en dobbeltdør ved indgangen til billetsalget og butikken. Der er dørhåndtag på den venstre dør, som kan åbnes, og passagebredden gennem den ene dør er 53 cm. Man kan bede personalet om at åbne begge døre, da det kræver, at man kan nå og betjene den anden dør.

Kommentar: Betalingsterminalen kan flyttes og betjenes i forskellig højde.

Skrankehøjde92 cm

Adgang fra billetsalg til kasematterne

Fast belægning på gangarealNej Red

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Efter billetsalget skal man ad en sti ned til kassematerne, hvor udstillingen har til huse. Stien er belagt med chaussesten og hælder 5-12 procent.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 12 % Red

Trinhøjde udearealer i øvrigt15 cm

Placering af håndlister Enkel Red

Kommentar: Der findes en trappe med 10 trin som alternativ til stien/rampen ned til museet, der er lidt stejl på det første stykke (10-12 procent over 8 meter). Ved trappen er der håndliste i den ene side og ingen trinmarkering.

Indgang til museet

Fri gangbredde ved indgang300 cm

Kommentar: Den store port står altid åbent i museets åbningstid.

Kommentar: Der er trykknap til aktivering af dørautomatik på indgangsdøren og de to glasdøre fra vindfanget og ind i udstillingen.

Indretning af museet

Kommentar: Den ene glasdør fra vindfanget og ind i udstillingen har en passagebredde på 75 cm, men der er en alternativ vej gennem den dobbelte glasdør.

Kommentar: Der er en gang i midten af bygningen hvorfra der er adgang og indkig til alle de små rum med hvert deres tema, som udgør udstillingen. Der er forskellige højde på dørtrin ind til alle udstillingsrummene fra 0-15 cm. Nogle rum er der således ikke niveaufri adgang til, men man kan kigge ind i rummene.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Red

Indretning af toiletfaciliteter

Kommentar: Der findes ikke toiletfaciliteter i museet. Man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Afstand til offentlig transport300 m

Gratis adgang for ledsagerJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96