Godadgang Logo

Mosede Fort - Museum

Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum
Mosede Fort - Museum

Oversigt over Mosede Fort - Museum

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museet ligger i Mosede Forts smukke, renoverede kasematbygning. Efter ankomst og billetsalget i bygningen ved parkeringsområdet, er der adgang ned til museet via en 75 m lang brostensbelagt sti med hældninger på 5-12 procent. Selve museet er i et plan og let at overskue med en gang i midten, hvorfra der er adgang til ca. 20 små rum med hver deres tema. Der er niveaufri adgang til de fleste rum, men der findes 6 rum med dørtrin på mellem 4 og 15 cm. Udstillingen kan opleves ved brug af forskellige sanser. De fleste plancher ledsages af fortællinger, som man kan lytte til i de sorte telefoner, der befinder sig flere steder i udstillingen. Plancherne er lette at læse, og der findes flere genstande, man må røre ved. Hvor der anvendes lyde i udstillingen er der altid visuelle indtryk, som kan opleves uden lyd. Der er ikke toiletfaciliteter i museet, men man kan benytte de offentlige toiletter ved parkeringspladsen.

Billetsalg

Kommentar: Betalingsterminalen kan flyttes og betjenes i forskellig højde.

Indretning fællesrum

Kommentar: Der findes en række auditive tilbud i udstillingen. I flere rum er der opstillet gamle telefoner, hvor man i røret kan høre fortællinger i relation til det, der præsenteres i udstillingen.

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport300 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Alternativ til guidede omvisninger fx. audioguidesOmvisninger

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96