Godadgang Logo

Museum Østjylland - Håndværksmuseet

Museum Østjylland - Håndværksmuseet
Museum Østjylland - Håndværksmuseet

På Håndværksmuseet kan du se håndværkssamlingen, som består af 24 komplette værksteder, der fortæller om købstadens gamle håndværk som for eksempel kobbersmedens, stukkatørens, rebslagerens og handskemagerens. I en del af åbningstiden er huset bemandet med håndværkere, der arbejder i værkstederne og demonstrer gamle færdigheder og teknikker. Praktisk Håndværksmuseet ligger fordelt på fire etager i et gammelt kornpakhus. Der er gratis adgang til museet. Der er elevator og handicaptoilet i bygningen. Museumsbutikken ligger i forlængelse af museets reception. Der er mulighed for at købe kaffe og te. Parkeringspladser findes på Laksetorvet lige ved siden af Håndværksmuseet. Det er betalingsparkering. Handicapparkering findes ved Randers Kommunes ca. 30 m fra Håndværksmuseet. Historie Håndværksmuseet har til huse i et kornpakhus der med sine solide tømmerkonstruktioner selv et fornemt udtryk for de bedste danske håndværkstraditioner. Pakhuset, som er tegnet af arkitekt P. Paulsen, blev opført i 1894 af købmand Ankerstjerne. I 1919 blev bygningen solgt til De Danske Sprit Fabrikker, der brugte den til opmagasinering og behandling af korn. I 1973 overtog Randers Kommune bygningen.

Mærkede steder
Museum Østjylland - Håndværksmuseet - Café
Håndværksmuseet - Café

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskelighederMuseum Østjylland - Håndværksmuseet - Museum
Håndværksmuseet - Museum

FluebenKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder


Kontaktinformationer
AdresseLille Rosengård 16, 8900 Randers C

Telefon87 12 26 23

Emailjsj@museumoj.dk

Hjemmesidewww.museumoj.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96