Godadgang Logo

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Sønderborg Slot blev grundlagt som borg i sidste halvdel af 1100-tallet. Det første borganlæg blev i løbet af 13- og 1400-tallet udvidet til et stort og stærkt fæstningsanlæg. Det var i denne store borg at Christian 2. sad som fange i årene 1532-49. I 1550-70 blev borganlægget bygget om til et firefløjet slot i renæssancestil. Bevaret fra denne tid er den lutheranske fyrstekirke med Nordens ældste renæssanceinteriør. I begyndelsen af 1700-tallet ændredes slottets facader til det nuværende barokmæssige præg. I perioden 1867-1919 var der preussisk infanterikaserne på slottet. Ved genforeningen i 1920 overgik slottet til den danske stat, som i årene 1964-73 gennemførte en gennemgribende restaurering af bygningerne.

 

Mærkede steder
Kontaktinformationer
AdresseSønderbro 1, 6400 Sønderborg

Telefon65 37 07 00

Hjemmesidewww.msj.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96