Godadgang Logo

Naturkraft - Cafe

Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe
Naturkraft - Cafe

Oversigt over Naturkraft - Cafe

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Cafeen ligger på 1.sal i den store udstillingsbygning. Der er adgang til cafeen via elevator eller trapper. Der er toiletter lige ved cafeen og ellers også i stueplan lige ved indgangen. Se separate oplysninger om toiletterne.

Indgangen

Fri gangbredde ved indgang200 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der er censorstyret dørautomatik på begge døre.

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren200 cm

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)1 cm

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)1 cm

Passagebredde gennem indgangsdøre180 cm

Indretningen af bygningen

Elevator giver adgang til : Elevatoren findes inde i bygningen og kører mellem stueplan og 1. sal. Man finder den til venstre for indgangen til bygningen.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde210 cm

Etageknapperne, laveste 90 cm

Etageknapperne, højeste110 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator0 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLys signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Kommentar: Elevatoren løfter 1000 kg eller 13 personer.

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Indretning af restaurant, cafe eller bar

Skrankehøjde90 cm

Højde på skranke, der benyttes til udlevering af mad100 cm Red

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Betalingsterminal, betjeningshøjde100 cm

Kommentar: Betalingsterminalen kan flyttes, så den kan betjenes i forskellig højde.

Stole med armlænNej Red

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Frihøjde under bord70 cm

Fri dybde under bord50 cm

Toiletfaciliteter

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Se separate registreringer af de tre toiletter i udstillingsbygningen.

Generelt

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kan der bestilles diætkostNej

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 23-07-2020 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96