Godadgang Logo

Nr. Vorupør - Mole

Nr. Vorupør -  Mole
Nr. Vorupør -  Mole

Oversigt over Nr. Vorupør - Mole

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Adgangsvejen til molen var delvist under etablering, da God Adgang var på besøg.

Parkeringsforhold

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Der er etableret opstribede, flisebelagte parkeringsarealer ved Nordsø Akvariet og grusbelagte parkeringsarealer (ikke færdig etablerede) langs Vesterhavsgade ovenfor det planlagte havnebad. Registreringerne her vedr. parkeringsarealerne ved Nordsø Akvariet.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Red

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne0 stk

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Stisystemet

Ledelinier eller andet der kan benyttes som orienteringNej Red

Stien er uden væsentligt tværfald (mindre end 1:20) på størstedelen af rutenJa

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Passagebredde på gangarealer140 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 5 %

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Udkigsplatform

Adgang til platform er Fast uden huller og sprækker

Niveaufri adgang til platformJa

Håndliste ved adgang til platformBegge sider

Belægning på platformCement, beton el. lign.

Håndlister på platformenNej Red

Platform har hjulværnNej

Passagebredde på platform250 cm

Diameter på manøvreareal250 cm

Bænke på platformenNej

Kommentar: Gælder molen for enden af strandpromenaden

Hvilepladser langs stisystemet

Afstand mellem hvilepladser 300 m

Toiletter

Kommentar: Der er etableret handicaptoiletfaciliteter ved parkeringsarealerne overfor Nordsø Akvariet. Se særskilt registrering.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-12-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96